Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
prof. Ryszard W. Kluszczyński

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński

Kierownik Zakładu Mediów Elektroniczych oraz Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Konferencje i wykłady (wybór)      
2013
 • RENEW. The 5th International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology, RIXC, Riga, referat: Curating Art@Science. 
 • II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. "Więcej niż obraz. Współczesna kultura i jej badanie", Uniwersytet Jagielloński, Kraków / Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, panel: Obraz nomadyczne i postobrazy. Transformacja, transgresja i hybrydyczność w sztuce nowych mediów". 
 • I Zjazd Filmoznawców i Kulturoznawców, Uniwersytet Śląski, Kamień Opolski, wykład: "Paradygmat sztuki nowych mediów". 
 • Międzynarodowa konferencja "Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny", Uniwersytet Śląski, Katowice, referat: „Artificial Intelligence Art czy sztuka cyborgów? Z rozważań nad estetyką posthumanistyczną". 
2012
 • International Conference „Video Vortex # 8. Cultures, Art and Politics of Online Video", Muzeum Sztuki Współczesnej, Zagrzeb, referat: „Interactive Video: from Installation to Nonlinear Narrative to Locative Media". 
 • Kultura 2.0, Ogólnopolska Konferencja, Narodowe Instytut Audiowizualny, Warszawa, wykład: "Sztuka dla obywatelskości - wprowadzenie". 
 • Film Spring Open, Kraków, wykład: „Dramaturgia interaktywna. W poszukiwaniu nowego formatu widowiska interaktywnego".
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, wykłady gościnne.

2011

 • Konferencja „Bieguny. Korespondencje sztuk pięknych", ASP Katowice / Akademia Muzyczna w Katowicach / Uniwersytet Śląski, Katowice, referat: „Płynne bieguny".
 • Sympozjum „Światło w sztukach wizualnych", Light Move Festival, Łódź, referat: „Estetyka światła: od kinetycznego obiektu do interaktywnej instalacji".
 • Ogólnopolska konferencja „Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów", Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, wystąpienie w panelu: „Cyfryzacja dzieł kultury – konsekwencje cywilizacyjne – przemiany mentalne i społeczne (psychologiczne aspekty cyfryzacji)".
 • International Symposium on Electronic Art, ISEA / Sabanci University, Istanbul, referat: „Towards the Third Culture. Intersections of Arts, Science, and Technology".
 • Europejski Kongres Kultury, Wrocław, wystąpienie w panelu: „Bajki robotów. Nowa kultura, nowe media, nowa estetyka".
 • International Conference „Current Issues in European Cultural Studies", Advanced Cultural Studies Institute of Sweden / University of Lynköpings, Norrköping, referat: „Erased or Invisible? (Walls) United or Separated? (Europe). Images as tools of socio-political analysis".
 • Wykład i seminarium w Glasgow, University of Glasgow / Centre for Contemporary Art.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii", Centrum Sztuki Współczesnej Gdańsk / Art Line, Szwecja, referat: „Curating art@science".
 • Centrum Historii Miast Europy Środkowej i Wschodniej, Lwów / Narodowe Centrum im. Lesia Kurbasa, Kijów / Centrum Komunikacji Medialnej i Badań nad Wizualnością, Narodowy Uniwersytet im. Karazina, Charków, cykl wykładów o sztuce interaktywnej.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Konwergencja Mediów", Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum", Kraków, referat: „From Relational Aesthetics to the Art of Locative Media. Convergence of Art, Technology and Society".
 • Ogólnopolskie sympozjum „Muzeum wirtualne i rzeczywiste w procesie edukacji", Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, referat: „Sztuka, multimedia i muzeum".

2010

 • Ogólnopolska konferencja „Sztuka konceptualna w Polsce – środki artystyczne, ludzie, znaczenia", Muzeum Sztuki, Łódź, referat: „Konceptualizm i sztuka interaktywna: analiza polskich przykładów".

2009

 • Ogólnopolska konferencja „Sztuki w przestrzeni transmedialnej", ASP Łódź, referat: „Re-enactment jako strategia transmedialna".
 • „Re-live". Third International Conference on the History of Media Art, Science and Technology, Melbourne, Australia, referat: „Viewer as Performer".
 • International Conference "The Past is Still to Change: Performing History from 1945 to the Present", Kaunas, Litwa, referat: „Strategies of Re-enactment. From Artistic Appropriation to Cultural Critique".
 • Ogólnopolska konferencja „Granice kultury", Katowice-Cieszyn, referat: „Nowe media jako fundament współczesnej kultury artystycznej".
 • 15th International Symposium on Electronic Art, Belfast, referat: „From instrument to interactive spectacle. Transformations of participatory culture".
 • „Shifting Paradigms in Media Art, Science & Tech Education in a Global Context" / Collage Art Association Conference, Los Angeles, CA, referat: „Art as Cultural Studies in the Media Context".

2008

 • Ogólnopolska konferencja „Interaktywne media sztuki", ASP, Kraków, referat: „Filozoficzne i teoretycznokulturowe konteksty sztuki interaktywnej".
 • Międzynarodowa konferencja „Kody McLuhana", Uniwersytet Śląski, Katowice, referat: „Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Uwagi na temat przeobrażeń sztuki interaktywnej".
 • 14th International Symposium on Electronic Art, Singapur, referaty: „Spaces of Intimacy" oraz „From isolation to networking. Cyber-homosovieticus in search of promised land".
 • Ogólnopolska konferencja „Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej: między estetyzacją a emancypacją", Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, referat: „Działania artystyczne w hybrydycznych środowiskach publicznych".
 • Ogólnopolska konferencja „W stronę nowoczesnego muzeum", Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa, referat: „Nowe media w muzeum: ekspozycja, informacja, promocja".

2007

 • Ogólnopolska Konferencja „Interfejsy Sztuki", ASP Kraków, referat: „Metadyskursywność w sztuce nowych mediów".
 • „Re-place". Second International Conference on the Histories of Media Arts, Science and Technology, Berlin, referat: „From Media Art to Techno Culture. Reflections on the Transformation of the Avant-Gardes (the Polish case)".
 • „II Ogólnopolska Konferencja Edukacji Artystycznej EDUART: Przestrzeń mixmedialna – nowoczesny kontekst dla edukacji artystycznej", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: „Obszary wspólnoty. Sztuka, technologia i nauka w epoce mediów cyfrowych".
 • Międzynarodowa konferencja „Interfejs/Interface", ASP / Galeria Sztuki Współczesnej, Katowice, referat: „Od dzieła-interfejsu do remote control art".

2006

 • Ogólnopolska konferencja „Nowoczesność jako doświadczenie. Część II", Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej / Uniwersytet Jagielloński, Warszawa, referat: „Doświadczenie medialne jako fundament hybrydycznej tożsamości".
 • I Polski Kongres Estetyczny, Polskie Towarzystwo Estetyczne / Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat: „Od estetyki cyfrowej do estetyki sieciowej: kontynuacje i kontestacje".
 • International Conference „Performance and Media Art Caught Between Art History and Visual Culture Studies", Uniwersytet w Osnabrück, Niemcy, referat: Interactive Art: Aspects, Histories, Forms.
 • Ogólnopolska konferencja „Metody, paradygmaty, dyskursy. O swoistości badań kulturoznawczych", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Komitet Nauk o Kulturze PAN, Poznań, referat: „Sztuka jako badanie kultury – kulturoznawstwo jako metoda badania sztuki".
 • 50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce: stan obecny, wyzwania i perspektywy, Uniwersytet Wrocławski / DSWE TWP, Wrocław, referat: „Teoria komunikowania w Galaktyce Internetu".

2005

 • Ogólnopolska konferencja „Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?", Uniwersytet Jagielloński / Komitet Nauk o Kulturze PAN, referat: „Wokół pojęcia interaktywności".
 • „Refresh!" First International Symposium on the History of Media Arts, Technology and Science, New Media Institute, Banff, Kanada, referat: „Re-writing the History of Media Art: How Hypermedia Change our Vision of the Past (the case of artistic collaboration)".
 • „Wiek awangardy". XXXII Ogólnopolska Konferencja Estetyczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat: „Jednostka – grupa – sieć. Przeobrażenia awangardowych strategii twórczych".
 • Międzynarodowa konferencja „Photography at the Crossroads", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Galeria Miejska „Arsenał" / Naukowe Towarzystwo Fotografii, Poznań, referat: „Fotografia po fotografii".
 • Ogólnopolska konferencja „Muzeum sztuki. Od Louvru do Bilbao", Uniwersytet Śląski / Muzeum Śląskie, Katowice, referat: „Nowe media w przestrzeniach muzeum".
 • Ogólnopolska konferencja „Perspektywy badań nad kulturą i ich znaczenie dla formuły studiów kulturoznawczych", Uniwersytet Łódzki / Komitet Nauk o Kulturze PAN, Łódź, referat: „Kultury z perspektywy mediów: wirtualność, partycypacja, hybrydyzacja".
 • 3rd International Contemporary Art Experts Forum, ARCO 05, Madryt, wykład: „Contemporary Art in the Face of Digital Turn".

2004

 • Ogólnopolska konferencja „Sfera publiczna. Kondycja i przemiany", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin, referat: „Sztuka czy polityka? Nowe media artystyczne w przestrzeni publicznej".
 • Ogólnopolska konferencja "Człowiek i Nowe Media", Uniwersytet Gdański, referat: „Sztuka w wirtualnych przestworzach".
 • International Symposium on Electronic Art, Sztokholm - Helsinki - Tallin, panel: „Hybridity: Interfaces, Identities, and the Arts".
 • Ogólnopolska konferencja „Tożsamość kulturowa: Media – Ideologia – Ciało", Uniwersytet Śląski, Kamień Śląski k. Opola, referat: „Paranoiczne zwierciadła. Refleksja nad tożsamością we współczesnych medialnych praktykach artystycznych".
 • International Conference „Direct Theory", Uniwersytet w Karlstad, Szwecja, wykład: „Metadiscourses in New Media Art".
 • XXXI Ogólnopolska Konferencja Estetyczna „Estetyka Wirtualności", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat: „Światy moźliwe – światy wirtualne – światy sztuki. Rozważania na marginesie twórczości Lynn Hershman i Luca Courchesne'a".

2003

 • Ogólnopolska konferencja „Aksjotyczne przestrzenie kultury", Uniwersytet Wrocławski, referat: „Cyberprzestrzeń i transformacje kultur".
 • XXX Ogólnopolska Konferencja Estetyczna „Etno-estetyka. Estetyki kultur pozaeuropejskich", Uniwersytet Jagielloński, Kraków-Przegorzały, referat: „Między asymilacją a wyobcowaniem. Sztuka w perspektywie estetyki transkulturowej".
 • Ogólnopolskie seminarium „Kultura w czasach globalizacji – idee, ideologie, mitologie, konflikty", Instytut Filozofii i Socjologii PAN, wykład: „Historie hybrydyzacji. Sztuka (multi)mediów wobec procesów globalizacji kultury".
 • International Conference „From Theft to Virtuality: Considerations of the Meaning of Absence", Centre CATH, University of Leeds / Institute of Contemporary Arts, London, referat: „Between Estrangement and Loss. Some Thoughts Around the Art of Vera Frenkel".

2002

 • Międzynarodowa konferencja „Polifonia głosów. Współczesne strategie kuratorskie", Kraków, Galeria Bunkier Sztuki / Uniwersytet Jagielloński, referat: „Prezentacja praktyk artystycznych w cyberprzestrzeni – nowe role kuratora".
 • International Conference „Polyscreen", National Centre for Contemporary Art, Niznyj Nowgorod, referat: „Media transformations of visual representations".
 • „International Experimental Film Forum", Lithuanian Theatre, Music and Cinema Museum, Wilno, referat: „From Visual Poetry to Creativity of Machines".

2001

 • International Conference „Excavation the future: the past and future of media culture", Centrum Sztuki Współczesnej w Pradze / Goethe Institut, Praga, referat: „The Myth of Liberation, Illusion of Control".
 • „Avanguardie nel mondo: che fine hanno fatto?", Budapeszt, Istituto Italiano di Cultura, referat: „The Status of the Avant-Garde in the Digital World".
 • Międzynarodowe sympozjum „Ekrany", IX Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów, Wrocław, referat: „Ekrany – obrazy – światy. Transformacje widzenia".

2000

 • International Conference „Moving Images: Technologies, Transitions, Historiographies", Sztokholm, Uniwersytet w Sztokholmie, referat: „Re-writing the History of the Avant-Garde Cinema".
 • Międzynarodowy Kongres „Mediacja / Medializacja", Wrocław, WRO / Uniwersytet Wrocławski, referat: „Wstęp do hipermedialnej historii sztuki dwudziestowiecznej".
 • International Conference „The Crossroads of Cultures", Bratysława, Muzeum Narodowe, wykład: „Centre as Periphery".
 • AICA Congress: „Visual Art, Visual Culture?", AICA / Goldsmiths College, Londyn, referat: „Ontological Transgressions: Art Between the Real and the Virtual".
 • Ogólnopolska konferencja „Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku", Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, referat: „Tożsamość, pluralizm i globalna komunikacja".
 • Ogólnopolskie seminarium estetyczne „Aesthetica Perennis?", Uniwersytet Jagielloński, Kraków-Zakopane, referat: „Uwięzieni w przestworzach pamięci. Nowe media wobec tradycji".
 • „Od video-artu do cyberprzestrzeni. Ilustrowana historia sztuki elektronicznej", WRO Centrum Sztuki Mediów, Wrocław, wykłady: „Archeologia sztuki hipermedialnej" oraz „Sztuka pomiędzy realnością a wirtualnością".

1999

 • Międzynarodowa konferencja „Visual Arts in the Cultural Context of the XX Century", University of Kiev-Mohyla Academy, Kijów, Ukraina, referat: „The Viewer as the performer. Reflections on the interactive art".
 • Sympozjum „translocation_new media/art", Generali Foundation, Wiedeń, wykład: „Art of Media, Medialisation of Art".
 • Sympozjum „translocation_new media/art", Generali Foundation, Wiedeń, wykład: „Art of Media, Medialisation of Art".
 • Generali Foundation, Wiedeń, wykład: „Perspectives on Polish Media Art".

1998

 • International Symposium on Electronic Art, John Moores University, Liverpool – Manchester, referat: „Conceptual Art – Fundamentals of Hipermedia. Notes on Digital Aesthetics".
 • Ogólnopolskie seminarium „Estetyka i nowe media", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat: „Od konceptualizmu do sztuki hipermediów. Rozważania na temat modelu sytuacji estetycznej w sztuce multimedialnej".
 • „Skopje Electronic Art Fair", Soros Center for Contemporary Arts - Skopje, Macedonia, wykład: „Dissolved or hidden? The position of the interactive artist".
 • Ogólnopolska konferencja "Przemiany w kulturze, sztuce i edukacji w kontekście dyskursu postmodernistycznego", Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków, referat: „Cyberkultura - zjawiska, kategorie, problemy".
 • Ogólnopolska konferencja "Losy słowa w kulturze przełomu wieków", Uniwersytet Białostocki, Białowieża, referat: „Słowo jako obraz: uwagi na temat pewnej tendencji w sztuce wideo".

1997

 • Ogólnopolskie seminarium „Sztuka instalacji", Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, referat: „Problemy instalacji (multi)medialnej".
 • The Eighth International Symposium on Electronic Art, The Art Institute of Chicago, referat: „Art, Media, and Power".
 • Carnegie Mellon University, School of Art and Studio for Creative Inquiry, Pittsburgh, USA, wykład: „A Theoretical Look at Electronic Media and Art".
 • „Consciousness Reframed. Art and Consciousness in the Post-Biological Era". International Research Conference, University of Wales, Newport, referat: „Art of Virtual Bodies".
 • II Forum Sztuka-Edukacja, Lublin, referat: „Awangarda i cyberkultura".
 • „InfoGeoTerritory". International Media Art Symposium, WRO, Wrocław, referat: „Sztuka multimediów i problemy komunikowania".
 • „Non-linear Media". Internazionale Konferenz, Internazionale Kurzfilmtage Oberhausen, referat: „(Audio)Visual Labyrinths. Non-Linear Discourses in Linear Media".
 • East European Electronic Arts Forum, John Moores University, Liverpool, referat: „Internet - New Territory of Art".
 • „Intersubjectivity: media metaphors, play and provocation". 6th International Vilem Flusser Symposium, Hungarian Academy of Fine Arts, Budapest, referat: „Irony and Metaphor: On Two Tendencies in Polish Media Art".

1996

 • Ogólnopolskie seminarium „Kontekst: media", Fort Sztuki, Kraków, wykład: „Sztuka wirtualnego ciała".
 • AICA Congress „At the Edge", Zagrzeb, Chorwacja, referat: „Interactive Multimedia – A New Territory of Art".
 • Ogólnopolska konferencja „Sztuka pomiędzy przestrzenią publiczną a prywatną", WSP Zielona Góra, referat: „Net Art: pomiędzy przestrzenią publiczną a prywatną".
 • Międzynarodowe Sympozjum „Teatr różnych kultur", Uniwersytet Śląski, Katowice, referat: „Odbiorca jako performer. Z rozważań nad sztuką interaktywną".
 • „Sztuka u progu XXI wieku", Uniwersytet Warszawski, Białystok-Supraśl, referat: „Granice dowolności. Problemy formy i znaczenia w sztuce interaktywnej".
 • „V2 East Meeting", Rotterdam, referat: „The Past and Present of (Multi)Media Art in Central and Eastern European Countries".
 • Seventh International Symposium on Electronic Art", Rotterdam, referat: „The Context Is The Message. Interactive Art As a Medium of Communication".
 • Międzynarodowa konferencja filmoznawcza „Kino ma sto lat", Uniwersytet Łódzki, Łódź, referat: „1985-1995: Kino elektroniczne".
 • International Conference „Media and Ethics", Helsinki, referat: „Ethical Discourses in Media Art".
 • International Seminar „Clicking On", University of California, Davies, referat: „Art Between The Real and The Virtual".
 • „Art Conexion", DRAC, Lille, wykład: „L'art de media en Pologne et dans le monde".
 • Muzeum Sztuki Współczesnej, Zagrzeb, Chorwacja, wykład: "Tendencies in Contemporay Art".

1995

 • Ogólnopolska konferencja „Sztuka w kontekście kultury postmodernistycznej", Uniwersytet Śląski, Katowice, referat: „Postmodernistyczne dylematy".
 • Ogólnopolska konferencja „Postmodernizm po polsku (teksty i metateksty)", Uniwersytet Łódzki, Łódź, referat: „Postmodernizm jako cyberkultura".
 • Sztuka XXI wieku, Instytut Kultury, Warszawa, referat: „Sztuka w cyberkulturze".

1994

 • The 5th International Symposium on Electronic Art, Helsinki, referat: „Interactivity and the Problem of Communication in the Context of Philosophy of Deconstruction".

1990

 • „The Media Are With Us! The Role of Television in the Romanian Revolution", referat: „The Romanian Revolution in the Polish Mass Media".
 • Medienwerkstatt, Vienna, Austria, wykład: „Entwicklungen im Polnischen Avantgardefilm und -video".
 • International Conference "Under Eastern/Western Eyes: Britain and Polish Culture", University of Warwick, GB, referat: "Polish Independent Art Culture During Martial War".

1989

 • Międzynarodowa konferencja „Popular European Cinema", University of Warwick, GB, referat: „Political Strategies in Polish Popular Cinema".
 • Międzynarodowa konferencja „FEKS and Eccentrism", Instytut Sztuki Filmowej, Moskwa, referat: "Eccentrism and Eccentricity: the Shifting Bounds of Art".
 • Ogólnopolska konferencja „Filmoznawstwo polskie: stan obecny i perspektywy badawcze", Uniwersytet Łódzki, referat: Problemy analizy i interpretacji w polskich badaniach nad filmem".


1987

 • Konferencja „Między myślą a gestem". Koncepcje przestrzenno-ruchowe i taneczne w sztuce XX wieku", referat: "Film - taniec obrazów".


1984

 • Ogólnopolska konferencja "Estetyka codzienności", Uniwersytet Jagielloński / WSP Rzeszów, referat: „Codzienność - sfera działań awangardowych".
 • Ogólnopolska konferencja estetyczna „Czym jest sztuka?", Uniwersytet Jagielloński, Kraków. referat: „Wszystko jest poezją - każdy jest poetą, czyli od sztuki-działania do sztuki-życia".
 • Ogólnopolska konferencja „Problemy metodologii w rozwoju polskiego fizmoznawstwa", Uniwersytet Łódzki, referat: „Wątki fenomenologiczne w polskich badaniach filmu".


1982

 • Ogólnopolska konferencja „Teoria i historia awangardy artystycznej", Uniwersytet Łódzki / Muzeum Sztuki w Łodzi, referat: „Teoria rosyjskiej szkoły formalnej jako teoria awangardy".Liczne wykłady i seminaria w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Mainz, w Akademii Sztuk Wizualnych w Braunschweig, na Uniwersytecie Technicznym w Kaunas, na Uniwersytecie w Sztokholmie.

Liczne wykłady połączone z prezentacjami sztuki polskiej w Instytutach Kultury Polskiej w Berlinie, Bratysławie, Budapeszcie, Lipsku, Londynie, Pradze, Rzymie.

polish banner
nm-kolo
mac baner_right