Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
m-skladanek-2

dr Marcin Składanek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Publikacje

Redakcje tomów zbiorowych:
O designie, "Kultura Współczesna" 3(61), 2009 (współredakcja z prof. A. Gwoździem)

Artykuły naukowe:
 • Wizualizacja informacji w działaniu i poza działaniem w: "Więcej niż obraz", red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch i Michał Gulik, Kraków 2015
 • AARON (1973), Harold Cohen w: Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, pod red. Piotra Zawojskiego, Katowice 2015
 • Sztuka ewolucyjna jako sztuka generatywna [w:] „Bio–techno–logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu.” red. Piotr Zawojski, Szczecin 2014
 • Sztuka generatywna – obrazy kodu. Kilka przybliżeń., [w:] „Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej", red. R.W. Kluszczyński, D. Rode, Łódź 2014
 • Wokół Comparative Textual Media N. Katherine Hayles, (współautor. Mirosław Filiciak, Jacek Woźniak, Marcin Składanek), "Przegląd Kulturoznawczy", 2014, Numer 1 (19) 
 • Hipertekst, pewna historia, "Przegląd Kulturoznawczy", 2014, Numer 2 (20)
 • Projektowanie Gamei – systemu gamifikacji w firmie Inwedo, (współautor. Katarzyna Prajzner), "Nauka i Biznes – współpraca szansą na sukces", Biuletyn 02/2013
 • Funology - homo ludens i homo faber w projektowaniu interakcj, w: Zeszyty Naukowo-Artystyczne ASP "Dyskurs", 2012
 • Tworzywo bez właściwości - technologia cyfrowa jako metamedium, w: "Przegląd kulturoznawczy", 1(9), 2011
 • Kreatywność i współdziałanie w epoce cyfrowej. Praktyki, społeczności, przestrzenie i narzędzia, w: "Digitalne dotknięcia", red. Piotr Zawojski, Szczecin 2010
 • Transmedialność i postmedialność - dialektyka konwergencji i dywergencji w nowych mediach, w: Sztuki w przestrzeni transmedialnej, red. Tomasz Załuski, Łódź, 2010
 • Cyfrowy compositing. Kultura audiowizualna jako kultura designu, w: Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Kosińska, Poznań 2010
 • Projektowanie interakcji – pomiędzy wiedzą a praktyką, w: „Kultura Współczesna" 3(61)/2009, ss. 73-89
 • Wprowadzenie: design jako wyzwanie, w: „Kultura Współczesna" 3(61)/2009, ss. 14-17
 • Meta-design. Strategie, narzędzia i wspólnoty kreatywne na przykładzie Processing, w: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, red. Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski, Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009, ss. 251-264
 • Sztuka interaktywna, design interaktywny – wspólne przestrzenie praktyk, w: Interaktywne media sztuki, red. A. Porczak, Kraków 2009
 • Metafora nawigacyjna w hipermediach, w: Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury? red. Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss.. 229-240
 • Perspektywa społeczno-kulturowa w badaniach interakcji człowieka z komputerem, w: Perspektywy badań nad kulturą, red. Ryszard W. Kluszczyński, Anna Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 145-156
 • Design interaktywny – od użyteczności do estetycznej złożoności, w: Zeszyty Artystyczne 17, 2008, ASP Poznań , ss. 71-86
 • Hybrid spaces of human-computer interaction in view of the Ubicomp postulates, „ Art Inquiry" 2008
 • Hybrydyczne przestrzenie interakcji człowieka z komputerem w perspektywie postulatów Ubicomp, „Przegląd Kulturoznawczy", nr 3 (2007)
 • Hipertekst i hipermedia, „Kultura Współczesna", 5(43), 2005
 • Od tekstu do przestrzeni informacyjnej. Sytuacja komunikacyjna w mediach interaktywnych, w: Między słowem a obrazem, red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków 2004
 • Inteligentny Agent – teoria i perspektywy, „Kwartalnik Filmowy", nr 35-36, 2001
 • Sztuka światów możliwych. Język i świat w instalacji interaktywnej, „Studia Filmoznawcze", tom XXI, red. S. Bobowski, Wrocław 2000
 • Uwodzenie – strategia kobiecości. Analiza bohaterki Szalonego Piotrusia Jean-Luc Godarda, „Kwartalnik Filmowy", nr 25, 1999
Tłumaczenia naukowe:
 • Guy Julier, Od kultury wizualnej do kultury designu, w: „Kultura Współczesna" 3(61)/2009
 • Elisa Giaccardi, Gerhard Fisher, Kreatywność i ewolucja: perspektywa metadesignu, w: „Kultura Współczesna" 3(61)/2009
Wystąpienia na konferencjach [wybór]:
 • Komputerowa ocena wartości estetycznej z perspektywy sztuki generatywnej, konferencja DARIAH-PL “Humanistyka cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku”, Lublin, 26-27 listopada 2015
 • Język metamediów, konferencja "Nowe media a język, kultura i literatura", Łódź 17-18 kwietnia 2015  
 • Obrazy w praktykach generatywnych, II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Kraków, 19-21 września 2013 roku
 • Od obrazu jako reprezentacji do obrazu jako komponentu środowiska interakcji, II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Kraków, 19-21 września 2013
 • Kiedy media cyfrowe przestały być programowane - od programisty do użytkownika, konferencja „Historie nowych mediów”, 16-18 października 2014, Łódź
 • Projektowanie Gamei – systemu gamifikacji w firmie Inwedo - konferencja „Nauka i Biznes – współpraca szansą na sukces”, Łódź, 27 września 2013
 • Wizualizacja przestrzeni informacyjnej serwisów internetowych - strategie i narzędzia, konferencja "Zwrot cyfrowy w humanistyce,"
 • Metadesign and media art: Re:live09, Third International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology, Melbourne 26-29 November 2009
 • Projektowania interakcji – od transmedialności do postmedialności?, Sztuki w przestrzeni transmedialnej ASP w Łodzi, 7-8 grudnia 2009
 • Media interaktywne – granice pojęcia „medium”, I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Katowice-Cieszyn, 17-20 października 2009
 • Społeczności kreatywne. Webowe środowiska współdziałania, wymiany i edukacji., Konferencja nt. kompetencji medialnej, Media Literacy 2009, Warszawa 17 czerwca 2009
 • Sztuka interaktywna i design interaktywny – wspólna przestrzeń praktyk, Konferencja „Interaktywne media sztuki”, Kraków 5-7 grudnia 2008
 • Projektowane zaangażowanie użytkownika. Konferencja „Język@multimedia 3”, Wrocław 28-29 maja 2008
 • Cyfrowy compositing. Kultura audiowizualna jako kultura designu. Konferencja „Badania nad mediami perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona”, Poznań, 4-5 kwietnia 2008
Warsztaty, staże, szkolenia:
  • Szkolenia pt.: "Nowoczesne trendy w designie internetowym. Doświadczenie użytkownika (UX, user experience) w projektowaniu interakcji. " - w ramach programu First Motion; organizator: Fundacja „Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego”
  • Udział w projekcie „Łódzki Świat Innowacji – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach”, 07.2012 – 09.2013
  polish banner
  nm-kolo
  mac baner_right