Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
mo

dr Maciej Ożóg

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Publikacje

Redakcje tomów zbiorowych:
Współczesny (post)panoptykon, "Kultura Współczesna" 2(60), 2009 (współredakcja prof. R.W. Kluszczyński)
Artykuły naukowe:
 • Beyond the Code of Life: Bio Art as Bio-political Praxis in Times of Uncertainty , [in:] Biopower and Bioactivism. Art in the Age of Posthumanism, ed. G. Klaman, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2015, s. 96 - 135.
 • "One Trees” (1998-) Natalie Jeremijenko, [w:] Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, red. Piotr Zawojski, Instytut Kultury Katowice - Miasto Ogrodów, Katowice 2015, s. 112-118.
 • co-authors Adam Łutkowski, Michał Bujacz, Making Information Flows in Hybrid Space Tangible: an Analog RF Power Detector for Sonification of Wireless Network Traffic, [in:] Proceedings of The 20thInternational Conference on Auditory Display (ICAD-2014), New York 2014.
 • Wet Sound. The Use of the Biological Signals of the Human Body in Sound Art, [in:] Dźwiękowiska / Soundplay, eds. Krzysztof Miękus, Krzysztof Topolski,  CSW Łaźnia, Gdańsk 2013.
 • Oblicza zoe-filii. Nowe interpretacje dychotomii bios/zoe we współczesnej humanistyce, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Tom 1, red. Justyna Tymieniecka-Suchanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, 79-91.
 • Życie w postbiologicznym świecie. Metodologia i praxis sztucznego życia w twórczości Christy Sommerer i Laurenta Mignonneau, [w:] Woderful Life. Laurent Mignonneau & Christa Sommerer, red. R.W. Kluszczyński, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2012, s. 24-57. Wersja angielska tamże.
 • Sztuka krytycznego zaangażowania. Uwagi o twórczości The Tissue Culture & Art Project, [w:] Crude Life. The Tissue Culture & Art Project, red. R.W. Kluszczyński, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2012, s. 34-52. Wersja angielska tamże.
 • Perspektywy dialogu nauki i sztuki w pracach Art Orienté Objet i Paula Vanouse'a, [w:] Mindware. Technologie dialogu, red. P. Celiński, Lublin 2012, s. 97-114.
 • Poza granice widzialności. "Maszyny widzenia" a percepcja przyrody, „Kultura Współczesna", nr 1(67)/2011, s. 107-116.
 • Architektura projekcji — transgresje ekranu. Expanded cinema jako zapowiedź kultury uczestnictwa, [w:] Kino po konie. Film w kulturze uczestnictwa, red. A. Gwóźdź, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 153-170.
 • Nauka w krzywym zwierciadle sztuki: problematyka sztucznej inteligencji w twórczości Kena Feingolda i Rafaela Lozano-Hemmera, [w:] Digitalne dotknięcie, red. P. Zawojski, Szczecin 2010.
 • Inwigilacja jako sztuka, sztuka wobec inwigilacji. Technologia CCTV w performance'ach Steve'a Manna i Michelle Teran, [w:] Sztuka w przestrzeni transmedialnej, red. T. Załuski, ASP Łódź 2010, s. 244-254.
 • Kultura webcamów – świat w dobie powszechnego ekshibicjonizmu, [w:] Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Kosińska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 377-386.
 • Surveilling the surveillance society: the case of Rafael Lozano-Hemmer's installations, [w:] Conspiracy Dwellings, red. P. Skeleton, O. Remes, London 2010, s. 95-112.
 • Kino totalnej prowokacji. Filmowa twórczość Andy'ego Warhola jako krytyka popkultury, [w:] Artystów gry z kulturą, red. A. Kisielewski, Białystok 2009, s.133-150.
 • Strategie autorskie w sztuce interaktywnej, [w:] Interaktywne media sztuki, red. A. Porczak, Kraków 2009, s. 69-90. Wersja angielska: Authorial strategies in interactive art, [w:] Interactive media arts, red. A. Porczak, Krakow 2009, s. 69-88.
 • Art Investigating Science: Critical Art as a Meta-discourse of Science, [w:] DAC 09 after media, embodiment and context. Proceedings of the Digital Art and Culture Conference 2009, University of Irvine, Irvine 2009.
 • Projektowanie sztuki. Sztuka nowych mediów w perspektywie metadesignu, „Kultura Współczesna", nr 3(61)/2009, s. 123-133.
 • Transgresje panoptykonu. Nadzór w dobie technologii cyfrowych, „Kultura Współczesna", nr 2(60)/2009, s. 14-30.
 • Observing observation: Visions of surveillance in media art, „Art Inquiry" 2008 s. 167-186.
 • Patrząc przez (na) technologię. Monitoring jako narzędzie analizy technologicznych uwarunkowań percepcji w pracach Davida Rokeby'ego, „Zeszyty Naukowe ASP w Poznaniu", nr 17, 2008, s. 15-35.
 • Liminal acts. Using Mobile Technology as a Critical Medium, [w:] Proceedings of ISEA 2008, Singapore 2008, s. 363-365.
 • Nowy człowiek w nowym millenium !? Sztuka nowych mediów a awangardowa idea artystycznej i społecznej rewolucji, [w:] Wiek Awangardy, red. Lilianna Bieszczad, Universitas, Kraków 2006, s. 281-298.
 • Krytyczny wymiar sztuki interaktywnej, [w:] Estetyka wirtualności, red. Michał Ostrowicki, Universitas, Kraków 2005, s. 195-210.
 • Inspiracje poezją haiku w twórczości Jonasa Mekasa na przykładzie fragmentów filmu „Lost,Lost,Lost", [w:] Estetyka transkulturowa, red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2004.
 • Towards visitor – mastery, control and communication in Luc Courchesne's interactive video installations, „Art Inquiry. Recherches sur les arts" Vol. 5 (XIV) 2003, s. 227-242.
 • „Scorpio Rising" Kennetha Angera - filmowy rytuał śmierci, „Zeszyty Naukowe WSHE", Nr 2 (2003).
 • Kino egzystencjalne. Analiza twórczości Jordana Belsona, [w:] (Nie)obecne granice. Szkice o obliczach transgresji, Kraków 2003.


Szereg artykułów publikowanych w miesięczniku „Plastik" poświęconych szeroko rozumianej sztuce mediów elektronicznych i cyfrowych.

 • Nam June Paik – Zen dla XXI wieku ; lipiec 1997;
 • Bill Viola – Podróż do oka, które widzi; sierpień 1997;
 • Brion Gysin – człowiek, który wymyślił maszynę snów, wrzesień 1997;
 • Ku świadomości kosmicznej. Filmy Jordana Belsona, wrzesień 1997;
 • Filmy i instalacje multimedialne Lynn Hershman, październik 1997;
 • John Cage – wszystko jest muzyką, październik 1997;
 • The Whitneys Family – technologia dla duszy cz. 1 i 2, listopad - grudzień 1997;
 • Synestezja czyli antyczne źródła kultury cybernetycznej, styczeń 1998;
 • Wideo – performance Joan Jonas, styczeń 1998;
 • Od wideo do multimediów – instalacje interaktywne Gary'ego Hilla, luty 1998;
 • Oswajanie post-biologicznego chaosu – multimedialne laboratorium Mirosława Rogali, kwiecień 1998;
 • Alchemia dźwięku – Coil, czerwiec 1998;
 • Net Art. Dzieło, którego nie ma, grudzień 1998;
 • Relacja z festiwalu muzyki minimalistycznej „American pioneers", luty 1999;
 • W wirtualnej „Jaskini" Jeffrey'a Shawa, marzec 1999;
 • Sztuka interaktywna – nowy język dla nowej rzeczywistości, maj 1999;
 • Simon Biggs – historia sztuki hipermediów, lipiec 1999.
polish banner
nm-kolo
mac baner_right