Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

dr Katarzyna Prajzner

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Publikacje

 • „Sensacja i nuda. Analiza dwóch typów serwisów informacyjnych na przykładzie Faktów i Panoramy" - publikacja w tomie "Lustra i krzywe zwierciadła" pod redakcją Konrada Klejsy i Grzegorza Skonieczko, Kraków 2002.
 • „Kino i interaktywność" – publikacja w tomie "Kino – Media – Emocje" pod redakcją Tomasza Kłysa i Konrada Klejsy, Kraków 2003.
 • „Książka na tle krajobrazu z mediami. O funkcjach literatury w dobie technologii cyfrowych", "Zeszyty szkolne", 2003, nr 3 (9).
 • "Posmodernizm Comes True? Uwagi na marginesie teorii hipertekstu", "Kultura Współczesna", nr 1 (39), 2004.
 • „RPG czyli jak za pomocą strategii masowych mediów stworzyć elitarna rozrywkę" (recenzja książki: "RPG. Nowe zjawisko kultury współczesnej", Jerzy Zygmunt Szeja, "Obieg", nr 2 (70) 2004
 • „Interaktywność. Kilka uwag o definiowaniu pojęcia" [w:] „Między słowem a obrazem", red. Małgorzaty Jakubowskiej, Tomasza Kłysa, Bronisławy Stolarskiej, Kraków 2005
 • „Cybertekst. Nowa perspektywa postrzegania tekstualności" [w:] „Język a multimedia", red. Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • „Poetyka interaktywnego tekstu kultury", Pamiętnik Sztuk Pięknych „Strategie interaktywności", nr 1(8)/2005.
 • „Robert Altman. Reguły gry" [w:] "Kino amerykańskie. Twórcy" red. Konrad Klejsa, Elżbieta Durys, Rabid, Kraków 2006
 • „Agent w tekście. Immersja i interaktywność we współczesnej teorii narracji" [w:] „Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury", red. Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Kraków 2008
 • „Narratologia w perspektywie badań medioznawczych" [w:] „Perspektywy badań nad kulturą", red. Anna Zeidler-Janiszewksa, Ryszard W. Kluszczyński, Łódź 2008
 • „Gry komputerowe i problem czasowości", „Zeszyty Artystyczne ASP w Poznaniu" nr 17, 2008
 • „Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej", Łódź 2009
 • „Video game as a problem", http://www.obieg.pl/prezentacje/16191 [23.02.2010]Strona w budowie
polish banner
nm-kolo
mac baner_right