Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
dr hab. Blanka Brzozowska

dr hab. Blanka Brzozowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Publikacje

Monografie naukowe:
 • Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy, Łódź 2017.
 • Spadkobiercy flâneura. Spacer jako twórczość kulturowa – współczesne reprezentacje, Łódź 2009
 • Gen X – pokolenie konsumentów, Kraków 2005.
Artykuły w czasopismach naukowych:
 • (współaut.) P. Gałuszka, Crowdfunding: towards a redefinition of the artist's role. The case of MegaTotal, „International Journal of Cultural Studies” t. 20, nr 1., 2017, strony: 83-99 , https://doi.org/10.1177/1367877915586304 
 • (współaut.) P. Gałuszka, Crowdfunding and the democratization of the music market, „Media Culture and Society” [wydanie Online First, October 20 2016], strony: 1-17, DOI: 10.1177/0163443716674364
 • (współaut.) P. Gałuszka, Early career artists and the exchange of gifts on a crowdfunding platform “Continuum. Journal of Media & Cultural Studies”, Vol. 30(6) 2016, strony: 744-753, DOI: 10.1080/10304312.2016.1231790, http://dx.doi.org/10.1080/10304312.2016.1231790 
 • Crowdfunding from the perspective of music fans – participation or exploitation? “Prace Kulturoznawcze” 19/2016, strony: 73-88, http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.5 
 • 'Creative City' as a Brand – the Case of Łódź ,„Creativity Studies” 9(01), strony: 3-14, http://dx.doi.org/10.3846/23450479.2015.1112312 
 • Wędrówki po mieście podziemnym – powieściowe uniwersum Metro i antropologia metra jako inspiracje flânerie, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 4/2015, strony: 120-126.
 • Nowe oblicza przewodnika w kontekście rozwoju kultury uczestnictwa, "Prace Kulturoznawcze" 7/2015, strony: 231-245.
 • Crowdfunding – nowe perspektywy dla produkcji i promocji filmowej, „Kwartalnik Filmowy” nr 85 /2014, strony: 183-193.
 • W podróży miejskimi środkami transportu. Artystyczne projekty Pierre'a Nadilona i Patricka Corillona w kontekście antropologii metra Marca Augé, „Sztuka i Dokumentacja” 11/2014, strony: 63-69. 
 • Tematyzacja zamieszkiwania. O kreowaniu przestrzeni miejskiej w „turystycznych” narracjach promocyjnych inwestycji mieszkaniowych, „Miscellanea” nr 19 2013/2014, strony 18-24. 
 • Crowdfunding and Crowdsourcing: New Challenges for the Visual Documentation of City Cultures „Przegląd Kulturoznawczy” nr 4 (18) 2013, strony 301-310. 
 • W temacie zabawy – zabawa tematem. Ludyczność tematyzowana w środowiskach konsumpcyjnych, „Dyskurs” nr 13/14/2012, strony: 74-96. 
 • W stronę Maubert-Mutualité, czyli w poszukiwaniu straconego miejsca, „Teksty Drugie” 5/2011, strony: 244-254. 
 • Klown rzecznikiem korporacji - Ronald McDonald w obliczu nowych wyzwań kultury konsumpcyjnej „Przegląd Kulturoznawczy” 2(10)/ 2011, strony: 64-75.
 • Parateksty przestrzeni miejskiej, „Tematy z Szewskiej” nr 1/2011, strony: 69-74. 
 • Caveat emptor! O utopii konsumpcyjnej na przykładzie powieści Jamesa Lovegrove'a Days, „Panoptikum” nr 9/2010, strony: 133-142. 
 • „Are you in?” – nowe formy promocji w przestrzeni miejskiej [w:] „Annales Universitatis Paedagogica Cracoviensis” 88, Studia de Cultura I, red. A.Ogonowska, Z. Bauer, B. Skowronek, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2010, strony: 156-163. 
 • Plotkujące plemiona – problem wspólnotowości w perspektywie rozwoju kultury konsumpcyjnej, „Przegląd Kulturoznawczy” 2/2010, strony: 176-187. 
 • Pochwała sztuczności, czyli kim jest postturysta?, „Sztuka i Filozofia” 29/2006 
Rozdziały w monografiach naukowych:
 • Crowdfunding w Polsce w perspektywie kulturoznawczej [w:] red. A. Pluszyńsk, A. Szopa, Crowdfunding w Polsce (w druku).
 • Pośród (fałszywych?) obcych. Mobilne media w relacyjnej przestrzeni miasta [w:] red. A.Gwóźdź, N.Gruenpeter, Widzialność wyzwolona, Warszawa 2018, s. 209-227.
 • Od „wirtualnej witryny” do „cichych sklepów” - nowy wymiar konsumpcji w przestrzeni miejskiej [w:] Więcej niż obraz, red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch i Michał Gulik, Wydawnictwo Katedra, Gdańsk 2015, strony: 551-556.
 • Crowdfunding – nowy model finansowania kina? [w:] Paradygmaty współczesnego kina, red. R.Kluszczyński, T.Kłys, N.Korczarowska-Różycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, strony: 87-98.
 • Zjadanie miasta – doświadczenie przestrzeni miejskiej w perspektywie nowych praktyk kulinarnych [w:] Terytoria smaku, red. A. Wieczorkiewicz, U. Jarecka, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN 2014, strony: 153-172. 
 • Kapitał miasta – kapitał konwersacyjny. Wpływ wspólnot konsumenckich na kształt przestrzeni miejskiej [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M.Madurowicz, Wydawnictwo UW, Warszawa 2014, strony: 228-235. 
 • Miasto kreatywne − miasto studentyfikowane? [w:] Idea uniwersytetu – reaktywacja, red. P.Sztompka, K.Matuszek, WUJ Kraków 2014. 
 • Mieszkańcy jako turyści - rola wyobraźni turystycznej w kreowaniu przestrzeni miejskiej [w:] Konteksty Sztuki – Konteksty Estetyki, tom II, Przestrzenie późnej nowoczesności, red. I.Lorenc, M.Salwa, Wyd. Officyna, Łódź 2011, strony: 279-290. 
 • „Przepiórki w płatkach róży” Alfonso Arau: smakowanie świata [w:] Adaptacje literatury hiszpańskojęzycznej, red. A. Helman, K. Żyto, Rabid, Kraków 2011, strony: 300-315. 
 • Turyst(k)a w supermarkecie kultury [w:] Od przemysłow kultury do kreatywnej gospodarki, red. A, Gwóźdź, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, strony: 228-236. 
 • Zmysł smaku w służbie ideologii [w:] Spektakle zmysłów, red. A.Wieczorkiewicz, M.Kostaszuk-Romanowska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010, strony: 83-93. 
 • Manufaktura – nowa przestrzeń konsumpcji [w:] Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, red. E.Rewers, A.Skórzyńska, Wyd. UAM, Poznań 2010, strony: 121-132. 
 • Paratekst jako oszust i demistyfikator? [w:] Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2010, strony: 63-85. 
 • Passages into Emptiness. Comments on Performances and Exhibitions Accompanying the Conference Memory of the Shoah – Contemporary Representation [w:] Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Wyd. Oficyna, Łódź 2010, strony: 115-119. 
 • Kreowanie atrakcji turystycznej na przykładzie hutongu [w:] Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu, red. M.Kosztaszuk-Romanowska, A.Wieczorkiewicz, Białystok 2009, strony: 116-123.
 • O czytaniu kiczu – turysta modny [w:] Człowiek w podróży, red. Z.Krawczyk, E.Lewandowska-Tarasiuk, J.W.Sienkiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomiczna „Almamer”, Warszawa 2009, strony: 83-92.
 • Paratext as an impostor and demystifier?[w:] red. A Gwóźdź, Film als Baustelle. Das Kino und seine Paratexte (Film Under Re-Construction. Cinema and Its Paratexts), Schüren Verlag /Wyd. Naukowe Śląsk, Marburg/Katowice 2009, strony: 228-243. 
 • Dźwiękowy portret miasta. Lisbon Story Wima Wendersa [w:] Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze. red. Anna Zeidler-Janiszewska, Ryszard Nycz, Barbara Giza, Academica, Warszawa 2008, strony: 81-92.
 • Dwa spojrzenia na amerykański krajobraz [w:] Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych, red. I. Hübner, A. Izdebska, J. Płuciennik, D.Szajnert, Łódź 2008, strony: 105-116. 
 • Turysta jako flâneur [w:] Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red. E Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Kraków 2008, strony 91-100. 
 • Dwa spojrzenia na amerykański krajobraz [w:] Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych, red. I. Hübner, A. Izdebska, J. Płuciennik, D.Szajnert, Łódź 2008. 
 • Dźwiękowy portret miasta. Lisbon Story Wima Wendersa [w:] Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze. red. Anna Zeidler-Janiszewska, Ryszard Nycz, Barbara Giza, Academica, Warszawa 2008. 
 • Kultura jako przestrzeń śmietniska [w:] Aksjotyczne przestrzenie kultury, red. R.Tańczuk, D.Wolska, Wrocław 2005. 
 • Rola seriali telewizyjnych w kształtowaniu się tożsamości Pokolenia X [w:] Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, red. A.Kisielewska, Kraków 2004. 
 • Denarracja jako problem Pokolenia X [w:] Narracja i tożsamość (I), red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.
 • Telewizja podglądaczy. Próba analizy fenomenu reality TV [w:] (Nie)Obecne granice. Szkice o obliczach transgresji, red.D.Rode, K.Kuropatwa, Kraków 2003.
polish banner
mac baner_right