Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

zakład

mediów elektronicznych

 

ZAKŁAD MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH powstał w roku 2002 jako część Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej. Funkcjonuje w niej obecnie obok Zakładu Historii i Teorii Filmu oraz Zakładu Teorii Kultury. Od początku jego istnienia Zakładem kieruje profesor dr hab. Ryszard W. Kluszczyński.

Zainteresowania badawcze zespołu Zakładu Mediów Elektronicznych skupiają się w pięciu głównych obszarach:

  • problematyka teorii i historii mediów i nowych mediów oraz związanych z nimi praktyk komunikacyjnych i instytucji medialnych
  • zagadnienia współczesnej kultury kształtującej się wokół nowych mediów – partycypacja, media społeczne, Web 2.0 i 3.0, wirtualizacja jednostek i wspólnot, kształtowanie się społeczeństw sieciowych
  • szeroko rozumiana sztuka nowych mediów – od video art i sztuki cybernetycznej do interaktywnych praktyk sieciowych – rozważana zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i historycznym
  • teoria, historia i krytyka gier komputerowych, zagadnienia narracji interaktywnej, gry w sztuce i kulturze masowej
  • projektowanie nowych mediów, projektowanie interakcji i doświadczenia – teoria, historia i analiza praktyk designu w kontekście rozwoju cyfrowych technologii komunikacyjnych oraz narzędzi kreatywnych.

W ramach studiów kulturoznawczych Zakład Mediów Elektronicznych prowadzi specjalizację NOWE MEDIA.

polish banner
nm-kolo
mac baner_right