Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

 here and elsewhere 

9-29 marca 2018

Wystawa “here and elsewhare” miała miejsce w Galerii Kobro, a została zrealizowana w ramach programu Erasmus Mundus Media Arts Culture na Uniwersytecie Łódzkim. Projekt stanowił pracę zaliczeniową kursu “Media Arts Management i Curating” prowadzonego przez prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego.


PhotoForTheMainPage

"The Big Empty" by Gabriel Orłowski

Exhibition concept

here and elsewhere jest projektem wystawienniczym będącym także jednym z elementów działań studentów realizowanych w ramach programu Erasmus Mundus Media Arts Cultures Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt zrzesza artystów z różnorodnych środowisk celem zbadania społecznie skonstruowanej przestrzeni, miejsca i nie-miejsca, oraz tego, w jakich warunkach sfery te występują i w jaki sposób mogą się przenikać.

Idea wystawy odnosi się do teoretycznej koncepcji nie-miejsca, pojęcia wprowadzonego i badanego przez antropologa Marca Augé. Przestrzeń stanowi środowisko, z którym jednostka nie posiada żadnych osobistych związków. Przestrzeń staje się miejscem w momencie gdy zostaje zapełniona ludźmi, obiektami, różnorodnymi praktykami i reprezentacjami. Miejsce jest interpretowane i opowiadane, wyobrażane i doświadczane przez członków społeczeństwa zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, a także na płaszczyznach takich, jak polityka czy historia. Zmienia się owo miejsce w nie-miejsce, gdy zaczyna stanowić twór służący za strefę ulotności i przemijania, w której jednostki pozostają anonimowe oraz pozbawione emocji, przez brak ustanowionych więzi społecznych. Z przestrzeni, przez miejsce, do nie-miejsca, jest ciągle i ciągle przekształcana i formowana tożsamość.

Wystawa, za pośrednictwem temporalnej opowieści o Łodzi, zaprasza widzów do eksploracji i negocjacji z przestrzenią, miejscem i nie-miejscem . Miasto to, historycznie będąc multikulturowym miejscem na mapie, gości robotników, studentów, wędrowców, rozliczne siły polityczne z różnych części nie tylko Polski, ale także świata. Łódź jest efemeryczną aglomeracją, która doświadczyła politycznych i społecznych zmian spowodowanych inwazjami, oraz ciągłymi zmianami statusu ekonomicznego - z przemysłowego na postindustrialny, z kapitalistycznego na scentralizowany i vice versa.

Prezentowane dzieła to wyimaginowane przejścia, niewyraźne, zacierające się granice, emocjonalne interpretacje przestrzeni, miejsca i nie-miejsca. Poruszając się pomiędzy różnymi relacjami i zobowiązaniami, stają się pewnym rodzajem gry, w której to wędrowiec tworzy więzi i łączy ze sobą historie.

Artyści uczestniczący w wystawie: Adrianna Gołębiewska, Agnieszka Chojnacka, Alex Raczyński, Bartłomiej Talaga, Gabriel Orłowski, Grzegorz Demczuk, Kacper Zaorski, Kuba Falkowski, Marta Krześlak, Ola Kozioł, Wiktor Polak. here and elsewhere jest wystawą kuratorsko zrealizowaną przez grupę międzynarodowych studentów: Bilge Hasdemir, Eunice Sandoval, Khatia Tchokhonelidze, Olga Timurgalieva, Tatiana Villacob.

Grupa wystawowa chciałaby złożyć szczególne podziękowania Profesorowi Ryszardowi W. Kluszczyńskiemu - za nadzór nad projektem i wysiłek włożony w jego realizację, ogromną pomoc i wsparcie oraz ciągłą motywację uczestników. Zespół pragnie także przekazać wyrazy wdzięczności Oli Kozioł za niesamowitą pomoc okazaną w trakcie realizacji wystawy. Ponadto, specjalne podziękowania dla Łukasza Ogórka za zapoznanie grupy z lokalnymi artystami.

Doceniamy pracę każdego z artystów biorących udział w wystawie. Zaistnienie projektu nie byłoby możliwe bez ich zaangażowania i wsparcia. Jesteśmy także wdzięczni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego oraz Galerii Kobro za współpracę i przyjęcie here and elsewhere.

Możesz "podróżować" po przestrzeni wystawowej, korzystając z katalogu audio online: https://izi.travel/ru/5a19-here-and-elsewhere/en. Przewodnikami są artyści prezentujący swoje prace oraz artystka sztuki dźwięku Ina Čiumakova.


mac expo_qr


Dodatkowe informacje: https://vimeo.com/259571259


polish banner
mac baner_right