Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

mgr Magdalena Karkowska