Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

dr Katarzyna Prajzner

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bio

- urodzona 29. 03. 1978 w Sanoku

Wykształcenie:

2002 – 2006 Uniwersytet Łódzki, studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej pt. „Sposoby organizowania informacji w narracyjnych tekstach kultury”
1997 - 2002 Uniwerytet Łódzki, studia magisterskie, kulturoznawstwo, specjalizacja: filmoznawstwo i wiedza o mediach, praca magisterska pod tytułem: „Interaktywność. Spacer po ogrodzie o rozwidlających się ścieżkach”

Zainteresowania naukowe:

Historia i teoria mediów, narratologia, gry wideo, popkultura