Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Media Arts Culture

Modules:
36 hours
5 ECTS
coordinator: dr Marcin Składanek