Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Antropologia kultury

II rok studiów magisterskich, konwersatorium, semestr zimowy
Prowadzący: dr Michał Derda-Nowakowski

Skrócony opis przedmiotu:
W przygotowaniu...

Treści kształcenia (program zajęć):
  1. ...
  2. ...
  3. ...

Sposoby i kryteria oceniania:
W przygotowaniu...

Literatura:
W przygotowaniu...

polish banner
mac baner_right
kn-hdr
Koło naukowe badaczy gier
Koło naukowe badaczy nowych mediów