Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Sztuka interaktywna

II rok studiów magisterskich, wykład, semestr zimowy
Prowadzący: dr Maciej Ożóg

Skrócony opis przedmiotu:
W przygotowaniu...

Treści kształcenia (program zajęć):
  1. ...
  2. ...
  3. ...

Sposoby i kryteria oceniania:
W przygotowaniu...

Literatura:
W przygotowaniu...