Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Seminarium magisterskie I

II rok studiów magisterskich, semestr letni
Prowadzący: dr Marcin Składanek