Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Architektura i wizualizacja informacji

III rok studiów licencjackich, konwersatorium, semestr letni
Prowadzący: dr Marcin Składanek

Skrócony opis przedmiotu:
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi komponentami architektury informacyjnej serwisów internetowych – systemami organizacji informacji, systemami etykietowania, nawigacją w przestrzeni informacyjnej oraz systemami wyszukiwania w tym za pomocą metadanych. Dodatkowo zajęcia podejmować będą kwestię wymogów oraz wyznaczników adekwatnego projektu architektury informacyjnej ze względu na optymalizację pod kątem wyszukiwarek internetowych (głównie Google) jak również konstrukcją tekstów i innych publikacji internetowych. 
Treści kształcenia (program zajęć):
 1. Architektura informacji − definicje; kryteria, wymogi i cele organizacji informacji; komponenty AI 
 2. Systemy organizacyjne – schematy 
 3. Systemy organizacyjne – struktury
 4. Systemy etykietowania − typologia; etykiety tekstowe i ikoniczne, projekt systemu etykietowania 
 5. Systemy nawigacyjne − znaczenia i funkcje nawigacji; wbudowane i pomocnicze systemy nawigacji; formularze i komentarze/dyskusje na stronie www 
 6. Systemy wyszukiwania − typologia; projekt systemu 
 7. Metadane − indeksy i słowniki kontrolowane; nawigacja relacyjna i kontekstowa 
 8. Pozycjonowania / SEO − słowa kluczowe w architekturze informacyjnej serwisu; analiza ruchu na stronie internetowych, narzędzia statystyk odwiedzin; 
 9. Copywriting, przygotowanie tekstów na stronę − konstrukcja artykułów, układy typograficzne tekstów 
 10. Wizualizacja informacji − rys historyczny; praktyki wizualizacji danych; 
 11. Wizualizacja informacji − strategie reprezentacji danych oraz relacji; 
 12. Wizualizacja informacji − prezentacja informacji
 13. Wizualizacja informacji - infografika; 
 14. Sztuka wizualizacji informacji
Test / zaliczenie przedmiotu - 13 czerwca, godz. 9.00, s.1.06
Esej - obszary tematyczne
1. Analiza wybranego projektu architketury informacyjnej (strony internetowej)
2. Problemy i wyzwania Big Data
3. Sztuka danych - analiza wybranych projektów lub twórczości artystów sztuki danych (Stefanie Posavec, Jer Thorp, Aaron Koblin, Fenanda Viegas i Martin Wattenberg, Jonathan Harris, Lauren McCarthy i Kyle McDonald Lisa Jevbratt, Brendan Dawes.)
Literatura:
 1. Louis Rosenfeld, Peter Morville, Architektura informacji w serwisach WWW, tłum. Krzysztof Masłowski, Tomasz Jarzębowicz, Gliwice 2003 
 2. James Kalbach, Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny, tłum. T. Walczak, Gliwice 2008 
 3. Michael Beasley, UX i analiza ruchu w sieci. Praktyczny poradnik, tłum. Maksymilian Gutowski, Gliwice 2014 
 4. Robert Hoekman jr, Magia interfejsu. Praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych, tłum. P. Szajkowski, Gliwice 2010