Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Historia i estetyka sztuki video

II rok studiów licencjackich, wykład, semestr zimowy
Prowadząca: dr Dagmara Rode

Skrócony opis przedmiotu:
Kurs ma na celu przedstawienie genezy, tendencji w sztuce wideo, scharakteryzowanie postaw wybranych artystów wideo oraz ulokowanie ich w kontekście przemian w sztuce najnowszej.
Treści kształcenia (program zajęć):
 1. geneza i skrótowa charakterystyka wideo;
 2. pojawienie się sztuki wideo w kontekście przemian artystycznych i społecznych;
 3. krytyczna postawa wobec telewizji;
 4. elektroniczne/cyfrowe przetwarzanie obrazu;
 5. wideo w praktykach aktywistów społecznych/politycznych;
 6. próby zdefiniowania medium; wideotransmisja, wideozapis, wideoperformens, instalacja wideo;
 7. relacje wideo z innymi sztukami;
 8. video scratch;
 9. poszukiwania konceptualne;
 10. nowe narracje;
 11. problematyka ciała i tożsamości w sztuce wideo;
 12. wideo w praktykach sztuki multimedialnej.

Sposoby i kryteria oceniania:
egzamin w formie testu oraz krótka pisemna praca o charakterze analitycznym.
Literatura:
C. Elwes, Video Art. A Guided Tour, London – New York 2005.
Illuminating Video. An Essential Guide to Video Art, ed. D. Hall, S.J. Fifer, New York 1990.
R.W. Kluszczyński, Obrazy na wolności. Szkice z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998.
R.W. Kluszczyński, Film. Wideo. Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999.
Ch. Meigh-Andrews, A History of Video Art. The Development of Form and Function, Oxford – New York 2006.
Ł. Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków 2006.
M. Rush, Video Art, London 2003.
Y. Spielmann, Video. Das reflexive Medium, Frankfurt am Main 2005 (angielski przekład: Video. The Reflexive Medium, MIT Press 2008).
polish banner
mac baner_right
kn-hdr
Koło naukowe badaczy gier
Koło naukowe badaczy nowych mediów