Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Programy zajęć

I rok studiów licencjackich
konwersatorium
semestr zimowy
zespół ZME
konwersatorium
semestr letni
dr Marcin Składanek
konwersatorium
semestr letni
dr Marcin Składanek

Sztuka nowych mediów

wykład
semestr letni
dr Maciej Ożóg
II rok studiów licencjackich
wykład
semestr zimowy
dr Dagmara Rode
konwersatorium
semestr zimowy
dr Michał Derda-Nowakowski
wykład
semestr letni
dr Marcin Składanek

Narracje w mediach cyfrowych

konwersatorium
semestr letni
dr Katarzyna Prajzner
konwersatorium
semestr letni
dr Marcin Składanek
III rok studiów licencjackich

Edukacja medialna

konwersatorium
semestr zimowy
dr Michał Derda-Nowakowski

Krytyka i analiza gier komputerowych

konwersatorium
semestr zimowy
dr Katarzyna Prajzner

Publikowanie w sieci

konwersatorium
semestr zimowy
dr Michał Derda-Nowakowski
I rok studiów magisterskich
wykład
semestr zimowy
prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński
konwersatorium
semestr zimowy
dr Maciej Ożóg
konwersatorium
semestr zimowy
dr Maciej Ożóg

Teoria gier komputerowych

konwersatorium
semestr letni
dr Katarzyna Prajzner
II rok studiów magisterskich
wykład
semestr zimowy
dr Maciej Ożóg
konwersatorium
semestr zimowy
dr Michał Derda-Nowakowski
konwersatorium
semestr zimowy
dr Marcin Składanek
konwersatorium
semestr zimowy
dr Marcin Składanek
polish banner
mac baner_right
kn-hdr
Koło naukowe badaczy gier
Koło naukowe badaczy nowych mediów