Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Koła naukowe 
kolo-badaczy-gierKoło Naukowe Badaczy Gier zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojmowanymi grami, ze szczególnym akcentem położonym na gry komputerowe i gry wideo.

Więcej informacji na stronie internetowej koła: www.gry.uni.lodz.pl
 
W przygotowaniu
polish banner
mac baner_right