Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Cyfrowy przemysł kreatywny

II rok studiów magisterskich, konwersatorium, semestr letni
Prowadzący: dr Marcin Składanek

Skrócony opis przedmiotu:
Celem zajęć będzie przeglądowa charakterystyka rynku produkcji kreatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki przemian będących pochodną powszechności technologii cyfrowych. Zasadniczą intencją kursu jest  zapoznanie studentów ze specyfiką przemysłu kreatywnego, właściwymi mu uwarunkowaniami rynkowymi, modelami produkcji oraz strategiami innowacji.

Treści kształcenia (program zajęć):
 1. Przemysł kreatywny cz.1 − przemysł kulturowy (geneza i kontekst dyskursywny), obszary produkcji kreatywnej; ogólne właściwości przemysłów kreatywnych
 2. Przemysł kreatywny cz.2 − modele produkcji, struktura, dynamika
 3. Przemysł kreatywny cz.3 − klasa kreatywna
 4. Przemysł kreatywny cz.4 − lokalizacja, globalna dystrybucja przemysłu kreatywnego, centra, ośrodki przemysłu kreatywnego (creative clusters, networks, communities), miasto, region, społeczności sieciowe
 5. Przemysł kreatywny cz.5 - ekonomia doświadczeniowa i doświadczeniowy marketing − od wytwarzania dóbr do projektowania zaangażowania; strategie: branded content, cross media
 6. Kreatywność cz.1 − ćwiczenia
 7. Kreatywność cz.2 − typologia technik kreatywnych
 8. Kreatywność cz.3 − czym jest kreatywność, czym charakteryzuje się podmiot kreatywny, kreatywność a zaangażowanie (Flow i motywacja: Mihály Csíkszentmihályi), czynniki sprzyjające kreatywności i innowacji
 9. Design thinking
 10. Prezentacje w grupach − projekt STARTUP


Zaliczenie - prezentacja Startup:

Struktura prezentacji (sugerowana, nie wymagana)

 1. Czym jest projekt? - ogólna idea, sposób działania, cel
 2. Analiza problemu, potrzeby - jaki problem projekt rozwiązuje, na jaką potrzebę odpowiada, dlaczego warto zaangażować się w projekt?
 3. Grupa docelowa - do kogo projekt jest skierowany?
 4. Model biznesowy - jak przedsięwzięcie będzie na siebie zarabiało?
 5. Plan rozwoju - jak projekt będzie rozwijany w perspektywie roku, 5 lat i dalej?
  przez kogo projekt będzie realizowany?
 6. Charakterystyka zespołu, kompetencji - przez kogo projekt będzie realizowany?
Literatura:
 1. J. Howkins, The Creative Economy. How people make money from ideas, London 2001
 2. R. Florida, Rise of The Creative Class, New York 2002
 3. Y. Benkler, Bogactwo sieci, Warszawa 2010
 4. L. Lessig, Remiks, Warszawa 2009
 5. Wokół mediów ery Web 2.0, pod red. B. Junga, Warszawa 2010
 6. D. Tapscott, A. D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008
 7. S. Lash, J. Urry, Economies of Sign and Space, London 1994
polish banner
mac baner_right
kn-hdr
Koło naukowe badaczy gier
Koło naukowe badaczy nowych mediów