Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Program studiów II stopnia (magisterskich)

Zajęcia specjalizacyjne

I rok studiów

Historia sztuki nowych mediów

konwersatorium
semestr zimowy
wykład
semestr zimowy

Komunikowanie w cyfrowym świecie

konwersatorium
semestr zimowy
konwersatorium
semestr zimowy

Seminarium magisterskie I

seminarium
semestr zimowy

Estetyka nowych mediów

konwersatorium
semestr letni

Historia i estetyka sztuki wideo

wykład
semestr letni

Teoria gier komputerowych

konwersatorium
semestr letni

Media społeczne

konwersatorium
semestr letni

Kultura designu

wykład
semestr letni

Seminarium magisterskie II

seminarium
semestr letni


II rok studiów

Antropologia nowych mediów

wykład
semestr zimowy

Internet jako przestrzeń praktyk artystycznych

konwersatorium
semestr zimowy

Badanie gier komputerowych

wykład
semestr zimowy

Seminarium magisterskie III

seminarium
semestr zimowy
konwersatorium
semestr letni

Seminarium magisterskie IV

seminarium
semestr letni
polish banner
mac baner_right
kn-hdr
Koło naukowe badaczy gier
Koło naukowe badaczy nowych mediów