Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Interfejs i projektowanie doświadczenia

I rok studiów licencjackich, konwersatorium, semestr letni
Prowadzący: dr Marcin Składanek

Skrócony opis przedmiotu:
Przedmiot zapoznaje studentów ze specyfiką projektowania interakcji, kształtowaniem się jego rozumienia jako dyscypliny designu oraz uwarunkowaniami, wymogami i strategiami praktyki projektowania.
Treści kształcenia (program zajęć):
 1. Wprowadzenie - wielość ujęć interakcji (wieloznaczność pojęcia), typy interaktywności, pomiędzy aktywnością a proceduralnością, interakcja w projektowaniu interakcji (new design space, interakcja człowieka z komputerem, paradygmaty interakcji oraz wzorce projektowe, „właściwości użycia”)
 2. Historia projektowania interfejsów użytkownika - Ivan Sutherland, Douglas Engelbart, J. R. Licklider, Alan C. Kay, Xerox Palo Alto, Apple Computer, Macintosh Human Interfeace Guidelines
 3. Badania interakcji - zarys ewolucji badań interakcji od HCI do UX i IxD; wyjściowy program badań HCI (ukształtowanie się paradygmatu badań kontekst powstania i intencje pierwotny kształt dyscypliny, założenia i rozstrzygnięcia);
 4. UCD/UD - użyteczność (Donald A. Norman, poznawcza definicja użyteczności, afordancja, odwzorowania i ograniczenia), kryteria i wyznaczniki projektowania użyteczności (wybrane typologie), znaczenie paradygmatu UCD/UD
 5. Inżynieria użyteczności - metodologie projektowania użyteczności na przykładzie projektowania stron internetowych: heurystyki analizy i projektowania, metodologie testowania
 6. Poza użyteczność - przełamywanid pradygmatu UCD/UD - czynniki globalne (nowe obszary zastosowania technologii interaktywnych, analiza społeczno-kulturowego kontekstu interakcji, rozdźwięk pomiędzy teorią a praktyką; czynniki bezpośrednie (efekt użyteczność / estetyczność emocjonalny wymiar designu, motywacja i zaangażowanie użytkowników, pragmatyczne koncepcje designu;
 7. UX (user experience) - “zwrot doświadczeniowy” (psychologia, badania społeczno-kulturowe, ekonomia, marketing, design), właściwości doświadczenia (holistyczne, sytuowane, dynamiczne, pozytywne) 
 8. Projektowanie doświadczenia - strategie fundowania zaangażowania użytkowników (aktywność / interakcja, złożoność, elastyczność / modyfikowalność / otwartość, doświadczenia medialne / compositing / remiks, sieciowość / komuniacja społeczna)IxD − dyscyplina, praktyki, komponenty definicyjne.
 9. IxD − proces projektowania
 10. IxD − metody: szkicowanie (uniwersalna metoda designu), scenariusze interakcji, persony, analiza kontekstualna, próbki kulturowe, grupy fokusowe i burze mózgów, projektowanie uczestniczące
Formy zaliczenia

Test obejmujący materiały do zajęć - 22 czerwca 2018 (piątek), godz. 10.00, sala 2.03.
Esej na wybrany temat dot. problematyki poruszanej na zajęciach.

Literatura:

 1. B. Moggridge, Designing Interactions, Cambridge MA, 2007
 2. H. Sharp, Y. Rogers, J.J. Preece, Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, Chichester, 2011
 3. B. Buxton, Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design, San Francisco 2007
 4. J. Lowgren, E.A. Stolterman, Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology, Cambridge MA 2004
 5. J. Kolko, Thoughts on Interaction Design, Burlington MA 2011, Art of 3D Computer Animation & Effects, New Jersey 2004

Po polsku:

 1. J. Levy, Strategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkają się z uznaniem rynku, Gliwice 2017
 2. J. Allen, J. Chudley, Projektowanie witryn internetowych User eXperience. Smashing Magazine, Gliwice 2013 
 3. B. Nunnally, D. Farkas, Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktów, Gliwice 2018
 4. S. Krug, Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wydanie III, Gliwice 2014
 5. J. Kalbach, Mapowanie wrażeń. Kreowanie wartości przy pomocy ścieżek klienta, schematów usług i diagramów, Gliwice 2017
 6. I. Mościchowska, B. Rogoś-Turek, Badania jako Podstawa projektowania User Experience, Warszawa 2015
 7. M. Sikorski, Interakcja człowika z komputerem, Warszawa 2017
polish banner
mac baner_right
kn-hdr
Koło naukowe badaczy gier
Koło naukowe badaczy nowych mediów