Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Animacja komputerowa

II rok studiów licencjackich, konwersatorium, semestr letni
Prowadzący: dr Marcin Składanek

Skrócony opis przedmiotu:
Zajęcia zapoznają studentów ze specyfiką procesem tworzenia oraz podstawowymi technikami, strategiami i narzędziami animacji komputerowej. Ich celem jest także przeglądowa prezentację historycznych uwarunkowań rozwoju, istotnych praktyk, twórców i ich prac, jak również rozwiązań stylistycznych i formalnych w trzech obszarach zastosowań animacji komputerowej tj. - motion graphic (ruchoma grafika, temporalne projektowanie graficzne), fabularnym filmie animowanym, efektach specjalnych i postprodukcji.
Treści kształcenia (program zajęć):
 1. Wprowadzenie - czym jest animacja; rodzaje / zastosowania animacji; animacja tradycyjna i animacja komputerowa; animacja 2 i 3D
 2. Motion graphic cz.1 - pomiędzy grafiką, filmem animowanym, telewizją, mediami inetraktywnymi; prekursorzy (film ekperymentalny, muzyka wizualna, film abstrakcyjny); początki motion grahic design (czołówki filmów, identyfikacja wizualna programów tv, reklama); rewolucja cyfrowa - aksamitna rewolucja (L. Manovich)
 3. Motion graphic cz.2 - wyznaczniki projektu temporalnego: ekspozycja obiektów, plany, choreografia ruchu, rytm, punkty i kąty wydzenia kamery, ruchy i jazdy kamery montaż
 4. Rozwój technik, stylistyk i zastosowań animacji komputerowej - początki grafiki i animacji komputerowej w latach 50. i 60.; prekursorzy - lata 70., popularyzacja technologii graficznych i animacyjnych - lata 80.; animacja komputerowa w kinie, film animowany (IL&M, PDI, Pixar)
 5. Proces tworzenia grafiki i animacji 3D, cz.1 - modelowanie (wybrane techniki modelowania 3D), teksturowanie (materiały, mapowanie tekstur, mapowanie nierówności)
 6. Proces tworzenia grafiki i animacji 3D, cz.2 - oświetlenie (podstawowe typy świateł, parametry, komponenty światła); rendering (proces renderingu wybrane metody renderingu)
 7. Proces tworzenia grafiki i animacji 3D, cz.3 - animacja (wybrane techniki i strategie animacji komputerowej)
 8. VFX, efekty specjalne i posprodukcja cz.1 - najważniejsze etapy historii efektów specjalnych; od technik tradycyjnych do cyfrowych (efekty optyczne, modele, makiety (3D), animacja, domalówki, tła, maski, charakteryzacja, animatronika, efekty zjawisk fizycznych, efekty dźwiękowe)
 9. VFX, efekty specjalne i posprodukcja cz.2 - znaczenie postprodukcji dla współczesnego kina, CGI / Digital storyteling, designowanie filmu
 10. - 13. Krótkometrażowy film animowany - prezentacje studentów

Sposoby i kryteria oceniania:
Ocena sumaryczna (max. 20 pkt.) na przygotowowanych w 2-osobowych zespołach 30 min. prezentacjach (max. 14 pkt.) oraz testu (max. 6 pkt.) - materiałem do testu są wylącznie slajdy z zajęć.

Punktacja:
5 (bdb): 20-18 pkt.
4+ (db+): 17-16 pkt.
4 (db): 15-14 pkt.
3+ (dst+): 13-12 pkt.
3 (dst): 11-10 pkt.
Literatura:
 1. V. Kerlow, Art of 3D Computer Animation & Effects, New Jersey 2004
 2. M. Kuperberg, A Guide to Computer Animation for TV, Games, Multimedia and Web, Oxford 2002
 3. J. Krasner, Motion Graphic Design, Oxford 2008
 4. J. Chapman, WWW.Animation: Animation Design for the World Wide Web, London 2002
 5. L. Manovich, Software takes Command, www.manovich.net, 2008
 6. S.T. McClean, Digital Storytelling: The Narrative Power of Visual Effects in Film, Cambridge MA, 2007
polish banner
mac baner_right
kn-hdr
Koło naukowe badaczy gier
Koło naukowe badaczy nowych mediów