Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Kultura designu

I rok studiów licencjackich, konwersatorium, semestr letni
Prowadzący: dr Marcin Skladanek

Skrócony opis przedmiotu:

Zajęcia stanowią przeglądowe wprowadzenie do problematyki projektowania, które rozwijane będzie w trakcie kolejnych kursów. Przedmiotem zajęć będzie historyczny rozwój praktyk projektowania oraz znaczenia cyfrowego przełomu. Omówione zostaną także główne sposoby konceptualizacji procesu projektowania oraz nakreślone zostaną najważniejsze wymiary dynamiki współczesnej kultury designu.

Treści kształcenia (program zajęć):
 1. Prehistoria i ufundowanie praktyki designu w dobie rewolucji przemysłowej.
 2. Pierwszy modernizm − od Art Nouveau do Awangardy, eksperymenty Wielkiej Awangardy.
 3. Modernizm i design totalny − Bauhaus, Międzynarodowy Styl Typograficzny, Szkoła Szwajcarska.
 4. Design korporacyjny − Szkoła Nowojorska, organiczny modernizm, Dieter Rahms i design niemiecki, projektowanie w Skandynawii.
 5. Przełom postmodernistyczny − Conceptual Image i Polska Szkoła Plakatu, Push Pin Studio, Venturi, Memphis, postmodernizm w projektowaniu graficznym oraz architekturze
 6. Od monostylistyki do stylistycznej złożoności − posthistoryczność, stylistyczna hybrydyczność i remiksowość
 7. Design w epoce cyfrowej − prolifercja praktyk designu, The New Design Space, konwergencja i dywergencja narzędzi, praktyk, dyscyplin.
 8. Herbert Simon i ruch na rzecz metod designu, złośliwe problemy designu.
 9. Donald Schon i design jako refleksyjna konwersacja, sytuacja projektowa, kreatywność praktyk designu.
 10. Pomiędzy sztuką a nauką − trzecia kultura i Cyfrowy Bauhaus.
 11. Pomiędzy sztuką a konsumpcją − użyteczność i funkcjonalność a estetyczność, design w ujęciach konsumpcjonizmu, branding.
 12. Pomiędzy sztuką wysoką i popularną − high/classic design i pop/banal design
 13. Pomiędzy konformizmem a krytycyzmem − sytuacjonizm, design krytyczny i zrównoważony

Formy zaliczenia:

25% - test obejmujący materiały do zajęć - termin testu: 26 czerwca, godz. 10.00, sala 1.20
75% - prezentacja przygotowywana na wybrany temat w 2-sobowych zespołach (30-min) / terminy prezentacji: 19 kwietnia, 26 kwietnia, 10 maja, 17 maja 

Propozycje tematów prezentacji
 1. Ring (Der Ring Neuer Werbegesteler) - Kurt Schwitters
 2. Le Corbusier
 3. Charles and Ray Eames
 4. Jamie Reid i styl punkowy
 5. Pentagram - prezentacja studia
 6. Neville Brody i współczesny styl magazynowy
 7. Muriel Cooper - początki grafiki cyfrowej
 8. Design/Writing/Research (Elen Lupton i J. Abbott Miller) i design krytyczny
 9. AdBusters Media Foundation - aktywizm w projektowaniu graficznym
 10. Oliviero Toscani
 11. Philipe Starck
 12. Zaha Hadid

Literatura:
 1. L. Bhaskaran, Design XX wieku. Główne nurty i style we współczesnym designie, Warszawa 2008
 2. J. Thackara, Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, Warszawa 2010
 3. P. Sparke, Design. Historia wzornictwa, , Warszawa 2012
 4. O designie, Kultura współczesna, nr 3(61)/2009
 5. G. Julier, The Culture of Design, London 20082005.