Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Profil kierunku

Studia I stopnia – licencjackie: Nowe media i kultura cyfrowa

Nowe media i kultura cyfrowa w Uniwersytecie Łódzkim to nowatorski w skali Polski kierunek studiów. Oferuje wyjątkowe połączenie refleksji nad przeobrażeniami kultury w czasach dynamicznego rozwoju nowych technologii z kształtowaniem umiejętności specjalistycznego, krytycznego wykorzystywania narzędzi cyfrowych.

Atuty kierunku:

 • nasi wykładowcy to uznani badacze środowisk wirtualnych i kultury partycypacji, znawcy sztuki nowych mediów, badacze gier, specjaliści w dziedzinie projektowania stron internetowych i architektury informacji, autorzy podstawowych książek w tej dziedzinie w Polsce

 • zróżnicowany program studiów pozwoli Ci na pogłębianie zainteresowań w obrębie trzech specjalizacji: Sztuka nowych mediów, Gry wideo i Media społeczne

 • zdobędziesz kompetencje niezbędne do krytycznej analizy społeczno-kulturowych zjawisk w obszarze współczesnej cyberkultury

 • zyskasz wiedzę o technologiach medialnych, które mają dziś największy wpływ na sztukę, relacje społeczne, kształtowanie społeczeństwa sieciowego, a także na ekonomię i politykę

 • poznasz zagadnienia sztuki interaktywnej, sieciowego aktywizmu i roli mediów społecznych

 • zrozumiesz zasady funkcjonowania cyfrowej humanistyki i metod badania społeczności sieciowych

 • wykształcisz umiejętności projektowania reguł gier, wizualizacji informacji i analityki kulturowej, a także zaznajomisz się z interakcją człowiek-komputer, studiami nad designem oraz przemysłami kreatywnymi

 • nauczysz się pisania tekstów krytycznych na temat sztuki nowych mediów i gier wideo

 • będziesz umiał konfigurować webowe systemy publikacji

 • dowiesz się jak profesjonalnie posługiwać się narzędziami cyfrowymi do produkcji treści multimedialnych

 • rozwiniesz zdolności twórczego myślenia i eksperymentowania w dziedzinie kultury partycypacyjnej

 • zachęcamy studentów i studentki do prowadzenia blogów i serwisów internetowych, uczestniczenia w tworzeniu gier oraz świadomego kreowania treści tekstowych i audiowizualnych

Absolwenci i absolwentki kierunku Nowe media i kultura cyfrowa mają szerokie możliwości na rynku pracy, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu obszarach sektora kultury i przemysłów kreatywnych, m.in.:

 • instytucjach kultury (m.in. galeriach, muzeach czy festiwalach)
 • studiach tworzenia gier
 • interaktywnych agencjach reklamowych i obszarze public relations
 • przedsiębiorstwach tworzących serwisy internetowe i aplikacje mobilne

 


Studia II stopnia – magisterskie: Kulturoznawstwo, spec. nowe media
Pasjonują Cię kultura, sztuka i nowe technologie? Chcesz pracować w przemysłach kreatywnych lub instytucjach kultury? Studiuj kulturoznawstwo na specjalności nowe media! Zostaniesz ekspertem w zakresie współczesnej kultury cyfrowej.

Atuty specjalności:


 • dowiesz się, jak naukowo interpretować zjawiska należące do świata nowych mediów
 • będziesz specjalistą w zakresie: historii sztuki cyfrowej, cyberkultury, teorii komunikowania i interakcji, teorii designu i teorii gier komputerowych
 • poznasz założenia i praktyki architektury informacji oraz inżynierii wiedzy
 • zdobędziesz kompetencje w zakresie zagadnień pedagogiki medialnej oraz e-learningu
 • studia oferują osadzenie problematyki nowomedialnej w kontekście antropologicznych, socjologicznych oraz estetycznych podstaw współczesnej kultury
Dzięki specjalności nowe media będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w przemysłach kreatywnych (np. tworzenie gier komputerowych, reklama, design, e-learning) oraz instytucjach kultury (np. działalność kuratorska, animacja kultury).

Studia kulturoznawcze ze specjalnością nowe media otwierają przed Tobą także atrakcyjną perspektywę kontynuowania edukacji na uczelniach artystycznych bądź kierunkach informatycznych.