Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
Posty z kategorii:Teksty (2)
Ryszard W. Kluszczyński
 
Gábor Bódy – niedokończony projekt
 
Gábor Bódy zmarł tragicznie 24 października 1985 roku. Miał wówczas 39 lat. Był jednym z najbardziej interesujących i najbardziej wszechstronnych węgierskich artystów medialnych. Z czasem jego znaczenie i renoma daleko wykroczyły poza granice Węgier. Początkowo studiował historię i filozofię (dyplom z filozofii w 1972 roku), pisał opowiadania. Następnie jego życiem całkowicie zawładnęła sztuka ruchomego obrazu. W roku 1971 zrealizował swój pierwszy samodzielny film, eksperymentalny dokument i został członkiem Béla Balázs Studio

Sztuka wyobcowana

29 sierpnia 2012
Kategoria: Teksty
Świat coraz częściej staje się dziś przestrzenią wędrówek. Z rozmaitych powodów, przymuszeni przez okoliczności bądź z własnej woli, zmieniamy miejsca pobytu, zmieniamy języki, w których komunikujemy się z otoczeniem, zmieniamy konwencje, które określają nasze zachowania i budują nasze relacje ze światem. Zmieniamy cały nasz modus vivendi. W rezultacie odnajdujemy się w coraz to nowej rzeczywistości.

Niekiedy ów stan wędrówki nabiera cech trwałości. Zmienność uzyskuje wymiar stałości. Stajemy się nomadami, przemieszczamy się niestrudzenie nie pragnąc bynajmniej, aby którykolwiek z odwiedzanych światów stał się czymś więcej niż miejscem chwilowego postoju, wędrujemy nie szukając domu. Identyfikujemy życie ze zmianą, z doświadczeniem Nowego.
 
polish banner
mac baner_right