Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
Ryszard W. Kluszczyński
Ryszard W. Kluszczyński
Kierownik Zakładu Mediów Elektroniczych oraz Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej
W ramach międzynarodowego projektu ART LINE, Gdańska Galeria Miejska wraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury zorganizowała konkurs The Baltic Goes Digital, w efekcie którego powstały prace, prezentowane jednocześnie w przestrzeni wirtualnej i realnej – Gdańskiej Galerii Miejskiej. Tematem konkursu było stworzenie wizji nieistniejącego, wyimaginowanego „bałtyckiego miasta”.
The exhibition touches the problem of transspecies communication and the changing definition of life in the context of information systems, and the changing definition of a human kind transformed by the recent technology
Casey _Reas
As it was already obvious in his last exhibition in Berlin, that a major cycle of Reas oeuvre would come to a conclusion, we can be curious to experience his new works, which are shown for the first time in Berlin. "For the past two years, my work has shifted away from utilizing emergent form, to more precisely defined choreography and compositions.

Sztuka wyobcowana

29 sierpnia 2012
Kategoria: Teksty
Świat coraz częściej staje się dziś przestrzenią wędrówek. Z rozmaitych powodów, przymuszeni przez okoliczności bądź z własnej woli, zmieniamy miejsca pobytu, zmieniamy języki, w których komunikujemy się z otoczeniem, zmieniamy konwencje, które określają nasze zachowania i budują nasze relacje ze światem. Zmieniamy cały nasz modus vivendi. W rezultacie odnajdujemy się w coraz to nowej rzeczywistości.

Niekiedy ów stan wędrówki nabiera cech trwałości. Zmienność uzyskuje wymiar stałości. Stajemy się nomadami, przemieszczamy się niestrudzenie nie pragnąc bynajmniej, aby którykolwiek z odwiedzanych światów stał się czymś więcej niż miejscem chwilowego postoju, wędrujemy nie szukając domu. Identyfikujemy życie ze zmianą, z doświadczeniem Nowego.

Crude Life

29 sierpnia 2012
Kategoria: Nowości wydawnicze
Crude Life

Książka jest katalogiem retrospektywnej wystawy „Crude Life” duetu artystycznego Oron Catts & Ionat Zurr (Tissue Culture & Art Project), która miała miejsce w CSW Łaźnia w kwietniu 2012 r. Projekt Tissue Culture & Art powstał w 1996 roku z myślą o badaniu możliwości, jakie daje artystom hodowla żywych tkanek. Pomysł hodowli dzieł sztuki – a nie ich produkcji – TC&A realizuje i rozwija teoretycznie w postaci bytów „pół-żywych” (Semi Living).