Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
Posty z tagiem:city - Nowe Media i Kultura Cyfrowa / UŁ / Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
11 października 2012
Kategoria: Konferencje
MediaCity 4: MediaCities
http://www.mediacities.net
International Conference, Workshops and Exhibition
University at Buffalo, The State University of New York
May 3-5, 2013