Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

EXPANDED LIFE DEFINITION: Michał Brzeziński

25 września 2012
The exhibition touches the problem of transspecies communication and the changing definition of life in the context of information systems, and the changing definition of a human kind transformed by the recent technology from biotechnology, and the increasing prevalence of transgenic organisms and various human body integration with computerized machines from different simple devices (smatrphone) subject to the convergence of extended brain functions such as memory, numeracy, to the knowledge of foreign languages, or medical grounds, up to the senses such as sight, hearing (monitoring, interception) to advanced nanotechnology equipment to support the immune system, and performing various operations for the army (Smartdust). Works of art exploring the territory posthumanistic ideas in a critical way and without a utopian vision of the future, often refer to the category of FAKE as a subversive artistic methods. By free use of tactics FAKE questions are asked about the status of the cognitive sciences based on media-mediated experience – and therefore a blurring of the boundaries between knowledge and creativity.

Wystawa Expanded Life Definition dotyka problemu komunikacji transgatunkowej i zmieniających się definicji życia w kontekście systemów informatycznych, oraz zmieniającej się definicji człowieka dzięki biotechnologii, rosnącej powszechności organizmów transgenicznych i rozmaitych integracji ciała ludzkiego z maszynami informatycznymi, od rozmaitych prostych urządzeń (smatrfon) podlegających konwergencji przedłużających funkcje mózgu, takie jak pamięć, umiejętność liczenia, aż po znajomość języków obcych, czy podstaw medycyny po zmysły takie jak wzrok, słuch (monitoring, podsłuch) aż po zaawansowane nanotechnologiczne maszyny wspomagające system immunologiczny, czy wykonujących rozmaite operacje na potrzeby wojska (Smartdust). Prace artystyczne eksplorują terytorium posthumanistycznych idei w sposób krytyczny i pozbawiony utopijnych wizji, nawiązują często do kategorii FAKE jako subwersywnej metody artystycznej. Poprzez swobodne stosowanie taktyki FAKE stawiane są pytania o status poznawczy nauk przyrodniczych opierających się na zapośredniczonych medialnie doświadczeniach – a więc o zacieranie się granic między poznaniem a twórczością.

Podczas wernisażu wystawy, do tematu bio-artu oraz twórczości Michała Brzezińskiego wprowadzą odbiorców Maciej Ożóg i Daniel Maliński.

Czytelnia Sztuki , 5.10 – 5.11.2012r.
ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice

Wernisaż 5.10.2012r., godz. 18.00 (wstęp wolny)


Ryszard W. Kluszczyński

Kierownik Zakładu Mediów Elektroniczych oraz Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej

strona: media.uni.lodz.pl/rwk
Aby dodać komentarz do postu musisz się zalogować. Jeśli nie masz konta - zarejestruj się.