Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
Kierunek studiów I stopnia

nowe media

i kultura cyfrowa

Specjalizacje: media społeczne, gry komputerowe,
sztuka nowych mediów
 
Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
“Nowe media i kultura cyfrowa"
Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku
“Kulturoznawstwo” ze specjalnością “Nowe media”
ur. w roku 1977 w Łodzi
2004 − tytuł doktora nauk, Uniwersytet Łódzki (temat pracy doktorskiej: "Nawigacja w przestrzeniach hipermedialnych. O strategiach poznawczych w interakcji człowiek-komputer")
2000−2003 – informatyka, studia licencjackie na Uniwersytecie Łódzkim,
1998−2002 – filozofia, studia magisterskie na Uniwesytecie Łódzkim,
1996−2000 – kulturoznawstwo, studia magisterskie na Uniwesytecie Łódzkim,
1992−1996 – I L.O im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

Zainteresowania naukowe:
projektowanie interakcji, teoria designu, HCI, sztuka generatywna
Działalność pozanaukowa
Zajmuje się również projektowaniem interakcji, stron internetowych, grafiki i animacji.